Om foreningen

Foreningen blev stiftet primo 1998, da vi købte ejendommen af Københavns Kommune. Bygningerne er opført i 1957. Lejlighederne var oprindeligt lejelejligheder tiltænkt ansatte ved Bispebjerg Hospital, sygeplejersker, sygeplejeelever, laboranter og læger samt administrativt personale. En anden del af ejendommen var tiltænkt som almennyttigt boligbyggeri. Foreningen består nu af 153 lejligheder, hvoraf en lille del fortsat er lejelejligheder. Lejlighedernes størrelse er fra ca. 39 kvadratmeter og op til 150 kvadratmeter. Foreningen har derudover et enkelt erhvervslejemål, Dagli' Brugsen, på hjørnet af Tuborgvej og Tagensvej, og forretningen har eksisteret siden ejendommens opførelse i 1957. Dengang hed den Hovedstadens Brugsforening.

Foreningen har tre fælles grønne gårdmiljøer, et beboerlokale, et cykelværksted samt diverse udendørsfaciliteter. Derudover er der et større fællesvaskeri og tørrerum. Ejendommen er godt vedligeholdt og har efter fornyelse af gårdmiljøet i 2019 samt udskiftning af kloakker i 2018/2019 ikke nogle større vedligeholdelsesprojekter de næste mange år. Der blev skiftet vinduer og døre i år 2000, skiftet tag i år 2012, skiftet stigstrenge/vandrør i 2014, udskiftet faldstammer i løbet af 2016, renoveret opgange i 2016/2017 og lavet nyt fællesvaskeri i 2018. Derudover fik foreningen i 2014 sin egen varmecentral, hvilket har sikret både en god, stabil og billigere varmeforsyning til hele ejendommen. Med andre ord er ejendommen, særligt i betragtning af sin alder, yderst velholdt og moderniseret.

Foreningen er andelshaver i IT-lauget Parknet, hvorfra vi kan få internet, fjernsyn og fastnettelefoni. En 200/200 mbit fiberforbindelse koster gennem Parknet kun ca. 70 kr. pr. måned. Foreningen råder derfor også over en stabil, lynhurtig og billig internetforbindelse.

SE VORES FORENINGSVIDEO HER : http://unikboligsalg.dk/video.aspx


Om ejendommen

Efter vi købte og stiftede andelsboligforeningen A/B Kastanjebo, er der løbende sat gang i flere restaurerings- og vedligeholdelsesprojekter. Det første var i 1999/2000, hvor huset fik nye vinduer i samtlige lejligheder, og taget blev levetidsforlænget.

Siden er det blevet til flere større og mindre forandringer, såsom egen varmtvandsproduktion, installering af adgangskontrol ved hoveddørene, renovering af indgangspartier og TV inspektion af kloaknettet.

I 2003 fik vi installeret et fælles data-/telefonnet til alle lejligheder.

Datanettet blev i 2006 udvidet med egen tv-hovedstation. I 2007 fik vi installeret fiberinternet i foreningen samtidig med en modernisering af dataforsyningen. 

I 2012 og 2014 overgik al tv- og internetleverence til Parknet. De tilbyder tv og internet til fordelagtige priser, bl.a. internet med garanteret hastighed på 200/200 mbit. for kun kr. 65 pr. måned. Se mere på Parknet

I 2005 fik foreningen i fællesskab med naboforeningen et supermoderne Miele fællesvaskeri med automatisk sæbedosering. Samme år fik ejendommen nye dørtelefoner, og vi tog tørrerum i kælderen i brug.

I 2009 tog vi, som følge af postkasseloven, udendørs postkasser i brug.

2009 er også der, hvor vi gik i gang med energibesparende foranstaltninger. Lysstyring i kælder påbegyndtes, og nye A-mærkede cirkulationspumper monteredes.

I 2011/2012 fik vi lagt nyt tag på ejendommen - hvilket virkelig gav den et løft.

I 2013/14 fik vi skiftet alle koldt- og varmtvandsrør (stigstrenge), ligesom der kom blødgøringsanlæg på det varme vand - det betyder, at der er kalkfrit, varmt vand.

I løbet 2015-2017 blev alle opgange malet og renoveret.

I efteråret 2016 blev foreningens faldstammer udskiftet og totalrenoveret.

I sommeren 2018 blev fællesvaskeriet renoveret, og nye maskiner blev taget i drift - dog ikke længere i samarbejde med naboforeningen.

I starten af 2018 fik vi lige pludselig rotter over det hele i kældrene, og efter en inspektion af kloakrørene viste det sig, at disse var så gennemtærede, at en totalrenovering var nødvendig. Kloakrørene blev derfor udskiftet og enkelte steder strømpeforet i løbet af 2018/2019.

Efter at have gravet alle gårdområder op ifm. kloakrenoveringen valgte vi at forny gårdene i løbet af første halvdel af 2019, hvorfor alle indgangspartier blev renoveret, ny asfalt og fliser blev lagt, ny belysning blev opsat, nye udendørs tørrestativer blev opsat, og cykelparkeringen blev forbedret ved opsætning af flere cykelstativer samt øget overdækning af cykelparkeringen.

Efter ønske af beboerne arbejdes der på en renovering af beboerlokalet, således at dette reelt er brugbart.

A/B Kastanjebo fremstår derfor i dag i særdeles god vedligeholdelsesmæssig stand.


SE VORES FORENINGSVIDEO HER : http://unikboligsalg.dk/video.aspx

Foreningsvideo